Tjänster


Lufta Brandventilation AB har som namnet antyder helt specialiserat sig på området. Denna mångåriga erfarenhet tillsammans med en Allmän Elbehörighet gör oss till en unik leverantör när det kommer till installation och rådgivning gällande brandventilation. 

» Våra Kunder

Alla är givetvis välkomna att handla av eller att anlita Lufta Brandventilation! Våra vanligaste kunder finner man inom följande yrkesgrupper:

- Arkitekter och konsulter

- Fastighetsägare och förvaltare
- Service, brandskydd och fastighetstekniker
- Bygg, brand, ventilation och elföretag 

» Rådgivning, Planering och Projektering

Inför eller under ett projekt så kan vi hjälpa till med rådgivning gällande utförandet och materialval. Vi kan även ta på oss en projektledarroll för att minimera risken att något blir felbeställt eller felaktigt monterat och därigenom minska risken för onödiga kostnader. 

» Tillverkning, Montage och Installation

För att kunna göra en så bra installation som möjligt har vi möjlighet att tillverka kundunika produkter för att t.ex. integrera vår installation till Ert befintliga system i anläggningen.

Montage, installation och driftsättning av Lufta Brandventilation säkerställer att utrustningen blir korrekt installerad. Våra tekniker har stor erfarenhet av både små och stora installationer samt adekvata behörigheter och utbildningar. Efter utfört åtagande testar vi av anläggningen (egenkontroll) och överlämnar därefter anläggningen till Er. 

» Service och Underhåll

Enligt lag (LOS - Lagen om skydd mot olyckor) är fastighetsägare ansvariga för att service och funktionskontroll på brandventilationsanläggningen utförs minst 1 gång per år. Detta kan Lufta Brandventilation utföra antingen under ett tecknat serviceavtal eller vid enstaka tillfällen t.ex. vid besiktningar eller liknande. Vid en service av rökluckor, branddörrar, brandspjäll och övriga enheter i anläggningen skall följande ingå:

- Test och funktionsprov av öppning / stängning
- Kontroll av ingående komponenter såsom smältsäkringar, gasfjädrar, hållmagneter, motorer
- Smörjning och infettning av de komponenter som har behov för det
- Elektriska styrsystem (enl. tillverkarens checklista) inkl. batteristatus
- Övrig taksäkerhet som fallskydd och fästpunkter
- Ifyllt serviceprotokoll som påvisar eventuella brister/anmärkningar eller godkännande 

Att anlita Lufta Brandventilation Ab för att sköta underhåll och besiktning hjälper Er att säkerställa funktionen hos Er brandventilation. Eventuella brister/anmärkningar noteras och rapporteras till Er tillsammans med ett kostnadsförslag för eventuella åtgärder.
 

Kontakta oss

Ring oss: 
031 - 99 22 22

Maila oss: 
lufta@lufta.se

Besök oss: 
August Barks gata 7
421 32 Västra Frölunda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röklucka rökluckor service motorer brandgasventilation motorer service rökluckor röklucka


  Våra produkter

   Kontakta oss

Ring oss:
031 - 99 22 22 
Maila oss:
lufta@lufta.se 
Besök oss:
Datavägen 55K
43632 Askim 

Webbkarta

Admin

Direktonline